Spotkanie grupy roboczej „ Transport”
Spotkanie grupy roboczej „ Transport”

2018-02-08 W siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. odbyło się spotkanie grupy roboczej „ Transport”.

Celem spotkania było omówienie projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska-Polska. Podczas spotkania omówiono połączenia kolejowe pomiędzy Republiką Czeską a Polską. Zaplanowano także zakres tematyczny planowanych konferencji.