Projekt „Wspólnie rozwiązujemy problemy”

Projekt koncentruje się na rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów systemowych współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy między kluczowymi instytucjami na polu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, stworzenie dla niej sieci kooperacyjnej, kanałów komunikacyjnych oraz platformy spotkań specjalistów w określonych dziedzinach, to wszystko za pośrednictwem EUWT NOVUM.