Spotkanie grupy ds. "Współpracy gospodarczej"
Spotkanie grupy ds.

2020-02-10 Spotkanie grupy ds. "Współpracy gospodarczej"

Członkowi grupy roboczej ds. współpracy gospodarczej, działający w ramach projektu "Wspólnie rozwiązujemy problemy" spotkali się 7 lutego 2020 roku w siedzibie Izby Gospodarczej Kraju Kralovohradeckiego. Celem spotkania było omówienie zakresu merytorycznego konferencji, która zaplanowana jest na 18 marca 2020 r.

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujmy problemy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.