"Mapa kompetencji polskiego i czeskiego samorządu terytorialnego"

2021-03-31 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą pn. "Mapa kompetencji polskiego i czeskiego samorządu terytorialnego".

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą pn. "Mapa kompetencji polskiego i czeskiego samorządu terytorialnego".

Znajdziecie w niej Państwo informację odnośnie:

Część I - Ogólna charakterystyka szczebli samorządu terytorialnego w Polsce i Republice Czeskiej:

- Ewolucja struktury samorządowej w PL i RCz,

- Charakterystyka jednostek stopnia gminnego, powiatowego, wojewódzkiego w PL i RCz,

- Współpraca między jednostkami oraz z organizacjami pozarządowymi.

Część II - Sektorowa charakterystyka wykonywania poszczególnych zadań w Polsce i Republice Czeskiej:

- Organizacja zadań administracyjnych, społecznych, technicznych.

Ekspertyza znajduje się w zakładce "Mapa kompetencji" oraz "do pobrania" 

Życzymy miłeg lektury :)