30.03.2021 wideokonferencja "Ochrona zdrowia"
30.03.2021 wideokonferencja

2021-03-30 Wideokonferencja dotycząca braku międzyrządowej umowy dotyczącej współpracy transgranicznej PL-CZ

30.03.2021 r. odbyła się bardzo ważna wideokonferencja dotycząca braku międzyrządowej umowy dotyczącej współpracy transgranicznej pomiędzy Czechami a Polską w ratownictwie medycznym.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.