Spotkaniem z przedstawicielem Czeskiego Ministerstwa Rozwoju
Spotkaniem z przedstawicielem Czeskiego Ministerstwa Rozwoju

2021-03-31 31.03.2021 - PLANOWANIE PROGRAMU CZESKO-POLSKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ NA LATA 2021-2027

Ze względu na duże zainteresowanie spotkaniem z przedstawicielem Czeskiego Ministerstwa Rozwoju zorganizowaliśmy dwie wideokonferencje (25.03 oraz 31.03), podczas których uczestnicy mogli usłyszeć o programie czesko-polskiej współpracy transgranicznej na lata 2021-2027.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.