23 maja 2019 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. „ Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa”,
23 maja 2019 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. „ Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa”,

2019-05-29 Maj- to zdecydowanie miesiąc spotkań grup roboczych, które działają w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Maj- to zdecydowanie miesiąc spotkań grup roboczych, które działają w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
23 maja 2019 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. „ Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa”, na którym rozmawiano o zasadach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla obcokrajowców oraz o tym jakie są możliwości korzystania z usług oferowanych w szpitalach i obiektach uzdrowiskowych. Podczas dyskusji omówiono również jakie są możliwości ich finansowania z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.