Spotkanie grupy ds. „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo”. 25.02.2020 r.
Spotkanie grupy ds. „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo”. 25.02.2020 r.

2020-02-25 25 lutego 2020 r. w siedzibie Kraju Hradec Králové odbyło się spotkanie grupy ds. „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo”.

Spotkanie grupy ds. „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo” odbyło się we wtorek 25 lutego 2020 r. w siedzibie Kraju Hradec Králové.

Celem spotkania było omówienie:

  • tematów dalszych szkoleń, które odbędą się w 2020 r. w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”, realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Czechy – Polska Informacje na temat
  • przygotowania aktualizacji zintegrowanej strategii współpracy polsko-czeskiego regionu przygranicznego

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujmy problemy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.


Zdjęcia