Spotkanie grupy roboczej „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa”
Spotkanie grupy roboczej „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa”

2018-02-06 W siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. odbyło się spotkanie grupy roboczej „ Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa”.

Celem spotkania było omówienie projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska-Polska. W obszarze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zorganizowane zostaną dwie konferencje szkoleniowe. Tematyka konferencji obejmować będzie zarządzanie kryzysowe w regionie transgranicznym.