Spotkanie grupy roboczej ds. " Problemy administracyjne"
Spotkanie grupy roboczej ds.

2018-12-03 Grudzień w EUWT NOVUM to kolejne spotkania grup roboczych działających w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”,

Grudzień w EUWT NOVUM to kolejne spotkania grup roboczych działających w ramach projektu   „Wspólnie rozwiązujemy problemy”, który jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska-Polska. 3 grudnia odbyło się spotkanie grupy ds. problemów administracyjnych.  Podczas posiedzenia zaprezentowano pierwsze efekty opracowywanej ekspertyzy pt. Mapa kompetencji polskiego i czeskiego samorządu.


Zdjęcia