Webinarium 11.03.2021
Webinarium 11.03.2021

2021-03-12 Webinarium z nauczycielami z PL i CZ

Podczas wczorajszego webinarium nauczyciele z Polski oraz Czech wymienili się swoimi doświadczeniami związanymi ze zdalnym nauczaniem. Omówiono wiele przeszkód, ale również staraliśmy się zwrócić uwagę na pozytywne strony nauczania zdalnego.
Spotkanie organizowane w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy" oraz "Akcent@net" dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.


Zdjęcia