Spotkanie grupy roboczej „ Problemy administracyjne”
Spotkanie grupy roboczej „ Problemy administracyjne”

2018-02-07 w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. odbyło się trzecie spotkanie grupy roboczej „ Problemy administracyjne”.

Celem spotkania było omówienie projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska-Polska.

W obszarze problemów administracyjnych opracowana zostanie ekspertyza pt.” Mapa kompetencji polskiego i czeskiego samorządu”. Dzięki temu możliwe będzie zidentyfikowanie kompetencji, które posiadają poszczególne podmioty


Zdjęcia