Konferencja „Gospodarka wodna na czesko-polskim pograniczu”
Konferencja „Gospodarka wodna na czesko-polskim pograniczu”

2019-11-28 Konferencja „Gospodarka wodna na czesko-polskim pograniczu”

22 llistopada 2019 r. w Uzdrowisku Priessnitz w miejscowości Jesenik odbyła się konferencja pt. „Gospodarka wodna na czesko-polskim pograniczu”. Podczas wydarzenia Prelegenci ze strony polskiej i czeskiej przedstawili m.in. prawne aspekty ochrony wód w Polsce i Republice Czeskiej, połączenia struktur hydrologicznych między Polską, a Czechami. Uczestnicy mogli zapoznać się również z tematyką współpracy narodowej na rzecz adaptacji do zmian klimatu. WFOŚiGW we Wrocławiu przedstawiło bieżącą działalność w zakresie wsparcia samorządów lokalnych i instytucji publicznych w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej. Przedstawiona została działalnością Czesko-Polskiej Komisji ds. Wód Granicznych, a Dyrektor Stowarzyszenia Kurortów Górskich przedstawił referat na temat gospodarki wodnej z perspektywy ośrodków narciarskich.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Prelegentom i uczestnikom za udział w konferencji.