Spotkanie grupy roboczej ds ochrony środowiska
Spotkanie grupy roboczej ds ochrony środowiska

2020-02-21 Podczas spotkania grupy roboczej ds. ochrony środowiska, które odbyło się 20.02.2020 r. w siedzibie EUWT NOVUM w Jeleniej Górze, ustalono, iż kolejna konferencja poświęcone zostanie ochronie powietrza.

Z zakresu ochrony środowiska zorganizowane zostały już 3 konferencje szkoleniowe.

Podczas spotkania grupy roboczej ds. ochrony środowiska, które odbyło się 20.02.2020 r. w siedzibie EUWT NOVUM w Jeleniej Górze, ustalono, iż kolejna konferencja poświęcone zostanie ochronie powietrza.

Wydarzenia organizowane są w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujmy problemy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.


Zdjęcia