Seminarium pn. „Jak polepszyć jakość powietrza? Wymiana polsko – czeskich doświadczeń” - 16 wrzesień 2020 r.
Seminarium pn. „Jak polepszyć jakość powietrza? Wymiana polsko – czeskich doświadczeń” -  16 wrzesień 2020 r.

2020-09-17 Seminarium pn. „Jak polepszyć jakość powietrza? Wymiana polsko – czeskich doświadczeń”- 16 wrzesień 2020 r.

Kolejny tydzień, to kolejne wydarzenie :)

16 września 2020 r. w miejscowości Boguszów Gorce odbyło się seminarium pn. „Jak polepszyć jakość powietrza? Wymiana polsko – czeskich doświadczeń”.

Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące:

  • prawnych aspektów ochrony powietrza w Republice Czeskiej oraz w Polsce,
  • sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza,
  • instrumentów służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wszystkim Prelegentom oraz uczestnikom dziękujemy za udział w wydarzeni.

Niedługo kolejne konferencje :)

Seminarium organizowane było w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.