Spotkanie grupy roboczej „Ochrona środowiska”
Spotkanie grupy roboczej „Ochrona środowiska”

2018-02-05 w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. odbyło się spotkanie grupy roboczej „Ochrona środowiska”.

Celem spotkania było omówienie projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska-Polska. W obszarze ochrony środowiska zorganizowanych zostanie 6 konferencji szkoleniowych. Tematyka konferencji obejmować będzie ochronę przyrody, gospodarkę odpadami, ochronę powietrza, gospodarkę wodną, dostęp do informacji o środowisku.


Zdjęcia