Spotkanie grupy ds. Ochrony środowiska
Spotkanie grupy ds. Ochrony środowiska

2019-05-20 Ochrona przyrody i gospodarka odpadami to tematy dwóch pierwszych konferencji szkoleniowych, które są zaplanowane na wrzesień 2019 r. w zakresie działania grupy roboczej ds. „Ochrony środowiska”.

Ochrona przyrody i gospodarka odpadami to tematy dwóch pierwszych konferencji szkoleniowych, które są zaplanowane na wrzesień 2019 r. w zakresie działania grupy roboczej ds. „Ochrony środowiska”. Zakres tematyczny planowanych konferencji został ustalony podczas spotkania grupy, które odbyło się 20 maja 2019 r. w siedzibie EUWT NOVUM.
Konferencje szkoleniowe organizowane są w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujmy problemy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.


Zdjęcia