Aktualne zasady i ograniczenia w Polsce - opieka i edukacja
Aktualne zasady i ograniczenia w Polsce - opieka i edukacja

2020-10-24 OPIEKA I EDUKACJA

OPIEKA I EDUKACJA
EDUKACJA
Uczniowie:
•    klas IV-VIII szkół podstawowych,
•    wszystkich klas szkół ponadpodstawowych,
•    słuchacze placówek kształcenia ustawicznego,
•    centrów kształcenia zawodowego
przechodzą na naukę zdalną.
Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada 2020 r.
Ważne! Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.
ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Dzieci pracujących rodziców mogą uczęszczać do żłobków lub przedszkoli. Od  6 maja organy prowadzące te placówki mogły je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.
Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000187101.pdf

Źródło:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Pozostałe aktualności
COVID-19