Aktualne zasady i ograniczenia w Republice Czeskiej- ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się
Aktualne zasady i ograniczenia w Republice Czeskiej- ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się

2020-10-28 Ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się

Od 28 października 2020 roku ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się obowiązują w godzinach od 5:00 do 20:59, z następującymi wyjątkami:

 • dojazdy do pracy i wykonywanie działalności gospodarczej lub innej podobnej działalności oraz wykonywanie obowiązków funkcjonariusza publicznego lub urzędnika konstytucyjnego,
 • niezbędna podróż dla rodziny lub bliskich krewnych,
 • niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb (np. zakup żywności, lekarstw i wyrobów medycznych, artykułów higienicznych, kosmetyków i innych towarów drogeryjnych, pasz i innych artykułów pierwszej potrzeby dla zwierząt), w tym potrzeb krewnych i bliskich, opieki nad dziećmi, opieki nad dziećmi o zwierzęta, korzystanie z niezbędnych usług finansowych i pocztowych, tankowanie, usuwanie odpadów,  
 • podróże niezbędne do zaspokojenia potrzeb i usług innej osoby (np. wolontariat, pomoc sąsiedzka),
 • podróże do placówek opieki zdrowotnej i społecznej, w tym do niezbędnej eskorty krewnych i osób bliskich, a także do placówek weterynaryjnych,
 • podróże w celu załatwienia pilnych spraw urzędowych, w tym zapewnienie niezbędnej eskorty krewnych i osób bliskich,
 • wykonywanie zawodu lub działalności mającej na celu zapewnienie:
  • bezpieczeństwo, porządek wewnętrzny i zarządzanie kryzysowe,
  • ochrona zdrowia, opieka zdrowotna lub społeczna, w tym wolontariat,
  • indywidualna opieka i usługi duchowe,
  • transport publiczny i inna infrastruktura,
  • usługi dla ludności, w tym usługi zaopatrzenia i dystrybucji,
  • opieka weterynaryjna,
 • wyjazdy w celu przebywania na łonie natury lub parków i przebywania tam,
 • wyjazdy i pobyty we własnych obiektach rekreacyjnych,
 • przejazdy w celu wyjazdu z Czech,
 • udział w weselach i pogrzebach w liczbie nieprzekraczającej 10 osób,
 • wizyty na cmentarzu,
 • udział w zbiorowej imprezie świątecznej na podstawie pkt VI, o której mowa w uchwale rządu,
 • wycieczki z powrotem do miejsca zamieszkania.

Od 28 października 2020 r. Najlepiej przebywać w miejscu zamieszkania, ograniczać poruszanie się w miejscach publicznych oraz kontakt z innymi ludźmi do tego, co absolutnie konieczne.

 Maksymalnie 2 osoby mogą przebywać razem  w miejscach publicznych ,
Wyjątki :

 • domownicy,
 • pracownicy wykonujący pracę u tego samego pracodawcy,
 • osoby wspólnie prowadzące działalność gospodarczą lub inną podobną działalność,
 • osoby, które wspólnie wykonują działalność, do której są zobowiązane przepisami prawa, przy czym konieczne jest wykonanie tej czynności w większej liczbie osób,
 • dzieci, uczniowie i studenci w ramach świadczenia edukacji w szkołach lub obiektach szkolnych.

Podczas przebywania w miejscach publicznych należy również zachować odległość 2 metrów.

Źródło: https://koronavirus.mzcr.cz/

Pozostałe aktualności
COVID-19