Aktualne zasady i ograniczenia w Republice Czeskiej - sprzedaż
Aktualne zasady i ograniczenia w Republice Czeskiej - sprzedaż

2020-10-28 Sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż i świadczenie usług w placówkach

 Sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż i świadczenie usług w placówkach są zabronione, z następującymi wyjątkami:

 • magazyny paliw,
 • magazyny paliw,
 • sklepy artykułów higienicznych, kosmetyków i innych towarów drogeryjnych,
 • apteki, przychodnie i wyroby medyczne,
 • małe sklepy zoologiczne,
 • pasze i inne sklepy zoologiczne,
 • sklepy okularów, soczewek kontaktowych i powiązanych towarów,
 • gazety i magazyny,
 • sklepy tytoniowe,
 • pralnie i pralnie chemiczne,
 • warsztaty obsługi i naprawy pojazdów drogowych,
 • zakłady holownicze i rozwiązywanie problemów z pojazdami poruszającymi się po drogach,
 • magazyny części zamiennych do pojazdów i technologii produkcyjnych,
 • placówki umożliwiające odbiór towarów i przesyłek zakupionych na odległość,
 • artykuły ogrodnicze, w tym nasiona i sadzonki,
 • kasy biletowe,
 • kwiaciarnia,
 • placówki organizujące wykonanie konstrukcji i ich rozbiórkę, działalność projektową w budownictwie, prace geologiczne, geodezyjne, badania, pomiary i analizy w budownictwie,
 • sklepy tekstylne i pasmanteryjne,
 • sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, odbiorniki audio i wideo, elektronika użytkowa, sprzęt AGD i inne artykuły gospodarstwa domowego,
 • zakładanie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz działalność doradców księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji podatkowej,
 • ślusarstwo i punkty usługowe innych artykułów gospodarstwa domowego,
 • naprawy, konserwacja i montaż maszyn i urządzeń gospodarstwa domowego,
 • usługi pogrzebowe, balsamowanie i konserwacja, kremacja szczątków ludzkich lub szczątków ludzkich, w tym umieszczanie szczątków ludzkich w urnach,
 • myjnie samochodowe,
 • sklepy z artykułami gospodarstwa domowego i sklepy z narzędziami, podczas gdy meble, dywany i inne pokrycia podłogowe nie są uważane za artykuły gospodarstwa domowego,
 • urządzenia do odbioru i skupu surowców oraz kompostownie,
 • zakłady obróbki kamienia (np. produkcja pomników, nagrobków i ich montaż),
 • placówki (w tym ruchome) ze sprzedażą towarów nabożnych, np. wieńce, dekoracje kwiatowe na groby, świece czci i tym podobne; te zakłady nie mają zakazu sprzedaży w placówkach ruchomych.

Mając na uwadze, że wymienione towary i usługi są głównie sprzedawane lub oferowane w zakładzie;
zakaz ten nie dotyczy działalności, która nie jest przedmiotem handlu na mocy ustawy o licencjach handlowych;
ponadto zakaz ten nie ma zastosowania do sprzedaży żywności w placówkach, w których sprzedaż żywności nie stanowi głównej części działalności zakładu, ale część zakładu, w którym żywność jest sprzedawana, jest oddzielona od innych części zakładu.

 

Sprzedaż detaliczna i sprzedaż usług w zakładach od poniedziałku do soboty między 20.00 a 4.59 godziny oraz w niedziele jest zakazane , z następującymi wyjątkami:

 • stacje paliw w paliwa i smary,
 • apteki,
 • sklepy w miejscach o zwiększonej koncentracji pasażerów na lotniskach, dworcach PKP i PKS,
 • sklepy w placówkach medycznych,
 • placówki gastronomiczne z dostawą przez okno lub dowóz,
 • działalność niebędąca handlem w rozumieniu ustawy o licencjach handlowych ,
 • placówki (w tym mobilne) ze sprzedażą dóbr czci, np. wieńce, dekoracje kwiatowe na groby, znicze itp., jeżeli sprzedaż odbywa się w niedzielę w godzinach od 5.00 do 19.59

Źródło:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-kriz--oaptr--1111.pdf

Pozostałe aktualności
COVID-19