Aktualne zasady i ograniczenia w Republice Czeskiej - gospodarka
Aktualne zasady i ograniczenia w Republice Czeskiej - gospodarka

2020-10-28 Gospodarka

Obostrzenia od 28 października 2020 r. :

 • udzielana jest wyłącznie uzdrowiskowa rehabilitacja lecznicza, która przynajmniej częściowo jest objęta publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym ,
 • zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
 • zamknięte są kluby muzyczne, taneczne, gier i podobne kluby towarzyskie i dyskoteki
 • funkcjonowanie obiektów gastronomicznych jest ograniczone tak, że w godzinach od 6:00 do 20:00 mogą one działać wyłącznie przez okienko wydawnicze  zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w uchwale rządu
 • zaplecze gastronomiczne jest zamknięte w godzinach od 20:00 do 6:00
 • nieczynne są obiekty gastronomiczne w centrach handlowych powyżej 5000 m 2
 • zakaz świadczenia usług noclegowych , z wyjątkiem świadczenia usług noclegowych:
  • osoby w celu wykonywania zawodu, działalności gospodarczej lub innej podobnej działalności,
  • osoby, którym nakazano pracę na podstawie ustawy kryzysowej,
  • cudzoziemcy do czasu opuszczenia terytorium Republiki Czeskiej oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę na terytorium Republiki Czeskiej,
  • osoby, którym nakazano izolację lub kwarantannę,
  • osoby, których zakwaterowanie zostało zorganizowane przez państwo, jednostkę samorządu terytorialnego lub podmioty przez nie utworzone lub utworzone w celu uwolnienia zdolności świadczeniodawców lub świadczeniodawców usług socjalnych lub zapewnienia zakwaterowania bezdomnym,
  • osób w celu zakończenia zakwaterowania rozpoczętego przed wejściem w życie niniejszej Uchwały Rządu
 • w kwiaciarni jednocześnie mogą przebywać tylko 2 osoby,
 • zakaz sprzedaży na targowiskach, targowiskach i w placówkach mobilnych (tj. sprzedaż na straganach, sklepach mobilnych i sprzedaż z innych urządzeń mobilnych), zakaz chodzenia i sprzedaży obwoźnej; zakaz nie dotyczy placówek (w tym mobilnych) prowadzących sprzedaż towarów czci (np. wieńce, dekoracje kwiatowe do grobów, świece czci itp.), a także mobilnych sklepów sprzedających artykuły spożywcze i drogeryjne w gminach, w których nie jest to możliwe lokalu, nie dotyczy również sprzedaży owoców i warzyw (świeżych lub przetworzonych), mleka i przetworów mlecznych, mięsa i jego przetworów, jaj, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, miodu i wyrobów miodowych, produkowanych w Czechach
 • w przypadku targowisk konsumpcja bezpośrednio na targowiskach jest zabroniona , jednorazowo na terenie targowiska nie może przebywać więcej niż 20 osób 400 m 2 , odstępy między straganami muszą wynosić 4 metry.

Źródło:

https://koronavirus.mzcr.cz/

Pozostałe aktualności
COVID-19