Aktualne zasady i ograniczenia w Republice Czeskiej- godzina policyjna
Aktualne zasady i ograniczenia w Republice Czeskiej- godzina policyjna

2020-10-28 Godzina policyjna

Od 28 października 2020 roku godzina policyjna obowiązuje od 21:00 do 4.59, z następującymi wyjątkami:

 • podróż do i z miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub innej podobnej działalności oraz wykonywanie obowiązków funkcjonariusza publicznego lub konstytucyjnego i z powrotem do miejsca zamieszkania,
 • wykonywanie zawodu,
 • wykonanie działań zapewniających:
  • bezpieczeństwo, porządek wewnętrzny i zarządzanie kryzysowe,
  • ochrona zdrowia, zapewnienie opieki zdrowotnej lub społecznej,
  • transport publiczny i inna infrastruktura,
  • usługi dla ludności, w tym usługi zaopatrzenia i dystrybucji,
 • pilne wyjazdy, których realizacja jest bezwzględnie konieczna nawet w nocy ze względu na ochronę życia, zdrowia, mienia lub innych prawnie chronionych interesów,
 • wyprowadzanie psów do 500 metrów od miejsca zamieszkania,
 • udział w imprezie masowej, która musi spełniać warunki określone uchwałą rządu.

Źródło:

https://koronavirus.mzcr.cz/

Pozostałe aktualności
COVID-19