19.11.2020 r. odbyła się kolejna udana konferencja
19.11.2020 r. odbyła się kolejna udana konferencja

2020-11-19 Konferencja ” GIS jako strategiczne narzędzie w każdej gminie. Wymiana polsko-czeskich doświadczeń”.

9.11.2020 r. odbyła się kolejna udana konferencja.

Tym razem skupiliśmy się na temacie ” GIS jako strategiczne narzędzie w każdej gminie. Wymiana polsko-czeskich doświadczeń”.

Podczas konferencji przedstawiciele władz publicznych jak i eksperci GIS omówili m.in.

- zagadnienia wykorzystania GISu do nowoczesnego zarządzania miastem i gminą,

- zaprezentowany został model 3D Pragi i jego wykorzystanie do Planu Metropolitalnego stolicy,

- rolę bezzałogowych statków powietrznych w administracji publicznej i wiele innych.

W konferencji wzięło udział 50 uczestników.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne uczestnictwo w wydarzeniu. Niedługo kolejne wydarzenia :) 

Konferencja organizowana w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujmy problemy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska przy współpracy z projektem TARGET-CE „Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions throughout cooperation in Central European cities” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa Środkowa.