Spotkanie grupy ds. "Planowania i zagospodarowania przestrzennego"
Spotkanie grupy ds.

2020-02-19 Spotkanie robocze grupy ds. Planowania i zagospodarowania przestrzennego

Podczas spotkania roboczego grupy ds. Planowania i zagospodarowania przestrzennego, które odbyło się 18 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Kraju Libereckiego omówiono zakres warsztatów, które odbędą się w 2020 roku.

Wydarzenia organizowane są ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.


Zdjęcia