Spotkanie grupy ds. "Planowania i zagospodarowania przestrzennego"
Spotkanie grupy ds.

2020-11-25 25.11.2020 r. Wspólne spotkanie ekspertów grupy ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz grupy ds. transportu

W dniu dzisiejszym (25.11.2020 r.) odbyło się wspólne spotkanie ekspertów grupy ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz grupy ds. transportu. Rozmowa dotyczyła przygotowania Regionalnych Planów Transportowych wymaganych przez Komisję Europejską oraz propozycji wspólnych działań w zakresie koordynacji inwestycji transportowych na pograniczu.

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujmy problemy" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.