Spotkanie grupy roboczej „ Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”
Spotkanie grupy roboczej „ Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”

2018-02-09 w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. odbyło się spotkanie grupy roboczej „ Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”.

 Celem spotkania było omówienie projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska-Polska. W ramach działań grupy roboczej „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” odbędą się konferencje  i warsztaty z planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.