Spotkanie grupy ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Spotkanie grupy ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

2018-10-17 Spotkanie grupy ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Za nami kolejne spotkanie grupy ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, która spotyka się w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”. Konsultacje przeprowadzone 17 października 2018 roku w siedzibie EUWT NOVUM pomiędzy krajami i gminami czeskimi, a przedstawicielami instytucji z polskiej strony dotyczyły projektu planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. Aktualny etap i harmonogram prac nad planem został przedstawiony przez Instytut Rozwoju Terytorialnego.


Zdjęcia