25.03.2021 r. wideokonferencja z przedstawicielem Czeskiego Ministerstwa Rozwoju
25.03.2021 r. wideokonferencja z przedstawicielem Czeskiego Ministerstwa Rozwoju

2021-03-25 Planowanie programu czesko-polskiej współpracy transgranicznej na lata 2021-2027

Pracujemy intensywnie 

25.03.2021 r. odbyła się wideokonferencja z przedstawicielem Czeskiego Ministerstwa Rozwoju, dotycząca planowania programu czesko-polskiej współpracy transgranicznej na lata 2021-2027.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.