Spotkanie grupy roboczej 12.02.2021 r.
Spotkanie grupy roboczej 12.02.2021 r.

2021-02-12 Nowe pomysły na nowy okres :)

Nowe pomysły na nowy okres :)

W dniu dzisiejszym (12.02.2021 r.) odbyło się wspólne spotkanie ekspertów grupy ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz grupy ds. transportu.

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujmy problemy" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.


Zdjęcia